ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Yleinen tietosuojaseloste.

Yleinen tietosuojaseloste sisältää jyDevin ja Sen tuottamien palveluiden yleisen tietosuojaselosteen.
Sivustomme käyttää seurantaevästeitä parantaaksemme sivun käyttökokemusta.
Sivustollemme syötettyjä tietoja hyödynnetään ainoastaan yrityksen sisäisesti. Lähettämiäsi tietoja ei lähetetä kolmansille osapuolille.

Tuottamamme palvelut sisältävät oman tietosuojaselosteen ja alla oleva toimii yleisenä tietosuojaselosteena tuottamillemme palveluille. Ensisijaisesti palveluiden omilla sivuilla esiintyvät tietosuojaselosteet toimivat pääasiallisena tietosuoja lähteenä.

Jydev Oy kunnioittaa yksityisyyden suojaasi ja siksi haluamme tiedottaa suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Kaikkien henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakia ja asetuksia yksityisyyden suojasta. Henkilötietojen käsittely palveluissamme perustuu asiakassuhteeseen tai muuten antamaasi suostumukseen. Pidämme tiedot luottamuksellisina ja käytämme niitä seuraaviin käyttötarkoituksiin: asiakassuhteiden ylläpitämiseen, palveluiden tarjoamiseen, toiminnan kehittämiseen. Emme lähetä henkilörekisterissä oleville minkäänlaista kaupallista informaatiota ja tietojasi ei myöskään luovuteta palvelujen tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle.Keräämme henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen määrittelemällä tavalla. Nämä tiedot siirretään aina SSL-salatun yhteyden yli HTTPS-protokollalla. Lisäksi käyttämäsi salasana on tallennettu tietokantaan BCRYPT-tiivisteenä, jolloin se ei ole missään tilanteessa kenenkään muun luettavissa.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivämäärä 15.07.2019.

REKISTERINPITÄJÄ
jyDev Oy
Vasarakatu 22, 40320 Jyväskylä
Puh. +358 40 552 4026
general@jydev.fi
Y-tunnus 2681040-7
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
jyDev Oy
Leevi Kopakkala
Vasarakatu 22, 40320 Jyväskylä
leevi@jydev.fi

REKISTERIN NIMI
jyDev Oy:n verkkopalveluihin liittyvä käyttäjä- ja henkilötietorekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva henkilötietojen käsittely jyDev Oy:n tuottamissa verkkopalveluissa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään liittyen verkkopalveluiden tuottamiseen ja käyttäjän tunnistamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi pitää sisällään mm. seuraavia tietoja
-rekisteröidyn perustiedot: nimi, osoite, sähköposti ja matkapuhelinnumero
-laskutukseen liittyvät tiedot
-asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
-käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään jyDev Oy:n tuottamiin palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä, viranomaiselta hankitusta aineistosta tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta jyDev Oy:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän oikeuksia. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.Tiedot kerätään palvelun tietokantaan, joka on palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietokanta sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.Rekisterin tietojen säilyvyys on varmistettu peilatulla levyjärjestelmällä ja nauhavarmuuskopioinnilla.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna:

jyDev Oy
Vasarakatu 22
40320 Jyväskylä